OFERTA

USŁUGI KSIĘGOWE
– Księgowość uproszczona – książki przychodów i rozchodów
– Księgowość pełna – księga handlowa
– Sporządzanie sprawozdania GUS
– Sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT
– Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym
– Prowadzenie Ewidencji VAT, Środków Trwałych
– Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
– Doradztwo w zakresie wdrożenia systemu obiegu dokumentów
– Doradztwo w zakresie wdrożenia polityki rachunkowości

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE
– Sporządzanie umów o pracę i cywilnoprawnych,
– Sprowadzenie akt osobowych pracowników,
– Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
– Sporządzanie świadectw pracy,
– Ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników,
– Sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych
– Sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
– Prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
– Sporządzanie rocznych informacji o dochodach
– Reprezentowanie klienta przed ZUS, PIP,
– Sporządzanie deklaracji PFRON

USŁUGI FINANSOWE
– Sporządzanie wniosków leasingowych
– Sporządzanie wniosków kredytowych

INNE USŁUGI
– Fakturowanie
– Sporządzanie deklaracji środowiskowych,
– Prowadzenie ewidencji sprzedaży i kosztów,
– Odbiór dokumentów od klienta
– Pomoc w rejestracji spółek i jednoosobowej działalności gospodarczej